Borge 2018

Baie dankie aan Oom Sakkie wat ons kersvader was en ook vir die geskenkies en sweeties wat hy saam gebring het. Baie dankie aan Lourens Marrick wat ons seremonie meester was. Sonder hom sal dit ook baie vervelig wees by die kerspartytjie. Dan aan almal wat gehelp het die dag, Pa, Yolanda, Kobie, Collet, Adriaan, Koos, Nicolene, T. Selome, Julian, Regina en almal wat ook gehelp het met die donasies van klere,speelgoed ens. Aan Tannie Anna van Niekerk baie dankie vir Tannie se hulp ook en die lekker koekies.